giày cao gót

Giày Cao Gót Da Geox cao cấp

Giày Cao Gót Da Geox cao cấp Giày Cao Gót Da Geox cao cấp

Sự khác biệt của Geox so với các thương hiệu giày khác cũng chính là đặc điểm quan trọng của Geox: LỚP MÀNG LỌC GIÚP CHO HƠI NÓNG CỦA MỒ HÔI THOÁT RA NGOÀI NHƯNG NGĂN KHÔNG CHO NƯỚC XÂM NHẬP VÀO BÊN TRONG. (Cấu tạo của lớp màng lọc: Các vi lỗ của màng ...