người mua trái cây ít

Trái cây rẻ nhưng vấn không ai mua

Trái cây rẻ những vấn không ai mua Trái cây rẻ những vấn không ai mua

Theo đại diện Saigon Co.op, việc thu mua nông sản thường thông qua sự giới thiệu của sở NN&PTNT tại các địa phương, chủ yếu là các đầu mối như hợp tác xã, nhà vườn uy tín. Các hợp tác xã nhận đơn hàng cũng như tổ chức các cuộc khảo sát, tiếp nhận vốn ...