thực phẩm chức năng chất lượng

Viên uống ALASKA OMEGA

Viên uống ALASKA OMEGA Viên uống ALASKA OMEGA

TÁC DỤNG: Vitamin E: Các gốc tự do khi tiếp xúc với vitamin E sẽ nhanh chóng oxy hóa vitamin này ngay, vì thế các điện tử độc thân bị khóa chặt, thế là các gốc tự do không còn tác dụng gây hại nữa , nó thế mình để chịu sự oxy hóa của các ...